Chính sách về thanh toán và phương thức thanh toán

CÓ 3 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

  1. Thanh toán trực tuyến.

Khách hàng có thể sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến theo các cách sau:

Thanh toán thẻ nội địa (Việt Nam): Áp dụng khi thanh toán qua internet Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến của ngân hàng.

Ví điện tử Momo : Áp dụng khi thanh toán qua hệ thống ví điện tử

Thanh toán thẻ quốc tế: Áp dụng cho thanh toán thẻ ở nước ngoài như Visa, Master Card.

  1. Chuyển khoản.

Việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua chuyển khoản trực tiếp bằng số tài khoản được cung cấp trong hợp đồng dưới đây:

Số tài khoản: 6466231144904

Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – MB quận 3

Người thụ hưởng: CÔNG TY TNHH GHOD

  1. Thanh toán bằng tiền mặt

Nếu tổng số tiền thanh toán dưới 20.000.000 đồng, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt:

Để thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng phải liên hệ với Công ty TNHH GHOD. Có thể thanh toán bằng tiền mặt sau khi có báo cáo nhận tiền mặt do chúng tôi cung cấp (số tiền chính xác phải được nêu rõ), thư giới thiệu cho phép thanh toán bằng tiền mặt từ công ty chúng tôi và chứng minh nhân dân của người có tên trong thư giới thiệu được cung cấp và chuẩn bị cho việc thanh toán bằng tiền mặt.